Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Miyop Dereceleri

Miyop Dereceleri, Miyop rahatsızlığı uzağı görememek ya da uzakta yer alan bir cisim ile yazıyı okuyamamak neticesinde meydana gelen bir göz rahatsızlığıdır. Bu durum kişinin hayatı boyunca devam edip kalıcıdır. Miyop rahatsızlığı kişinin uzağı görmesini zorlaştırıp uzakta yer alan herhangi bir yazıyı okumasını da engellemektedir. Gözün katm...

Miyop Bitkisel Tedavi

Miyop Bitkisel Tedavi, Miyop sık karşılaşılan bir göz bozukluğudur. Miyop olan hastalarda yakındaki objeleri iyi görebilirken uzaktaki objeleri görmekte zorluk çeker. Miyopun derecesi hastanın uzaktaki objelere odaklanabilme yeteneğini gösterir. Latin sözcüğünde kısılmış göz yapısına denilen miyop, bu hastalığı taşıyan kişilerde, uzağın...

0.75 Miyop

0,75 Miyop, Miyop sorunu göz ile ilgili bir rahatsızlık olup hayatımızın sonuna kadar sürebilen bir hastalıktır. Göz ile ilgili olarak ortaya çıkan bu rahatsızlık beraberinde kişinin uzağı görmesini zorlaştırmaktadır. Uzağı görmekte zorlanılması miyop rahatsızlığının en temel belirtisidir. Bu durum 0,75 Miyop derecesi ile ve hatt...

Miyop Astigmat Nedir

Miyop astigmat; korneanın yumurta şeklinde olduğu gibi olduğu, tam olarak yuvarlak olmadığı ve gözün belirli bir uzaklıktaki nesneleri odaklayamaması durumudur. Bu durum kalıtımsal olduğu gibi 6-7 yaş civarı olan çocuklarda meydana da gelebilir. Çocuklar genelde küçük yazıları okurlar ancak uzak görme gerektiren örneğin sınıf tahtasındaki yazı...

Miyop Ne Demek

Miyop ne demek, miyop gözün olması gerekenden farklı bir yapıda olmasından dolayı oluşan bir göz kusurudur. Bu rahatsızlıkta bir gözün ön arka çapı kırma gücüne oranla daha uzun olmaktadır. Bu sebeple göze paralel gelecek ışınlar retinanın ön tarafında göz yuvarlağı içinde bir noktada odaklanır. Miyop olanlarda gözün kırıcı bileşenleri,...

Miyop Göz Egzersizleri

Miyop Göz Egzersizleri, Miyop rahatsızlığı veya uzağı görememe durumu içerisindeki kişi yakınındaki nesneleri net bir şekilde görebilirken uzakta bulunanları buğulu bir şekilde görür. Yapılmakta olan araştırmalar, Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki nüfusun %30'unun miyop olduğunu söylemekte. Miyop rahatsızlığı genetik yollar aracı...

Miyop Egzersizleri

Miyop Egzersizleri, Miyop; uzağı görememe ya da yakınındaki nesneleri net olarak görebiliyorken uzaktakileri flu yani buğulu görme şekline denir. Miyop stres sonucu gelişebildiği gibi genetik yolla da geçebilir. Gözlük veya lens ile tedavi edilebilir. Fakat gözlük veya lens takmadan egzersiz yapmak tedavi sürecine katkı sağlar. Bazı miyop...

Miyop Lens

Miyop Lens, Miyop hastalığı uzağı görememe sorunu olarak bilinmektedir. Bu göz sorunu doğuştan meydana gelebileceği gibi göz sağlığına dikkat edilmediği sürece sonradan da meydana gelebilir. Miyop rahatsızlığı sebebiyle kişi uzaktaki bir yazıyı okuyamayacağı gibi uzaktaki bir şekli veya cismi de ayırt etmede zorlanabilir....

Yalancı Miyop

Yalancı Miyop, Yorulduğumuzu farz edelim. Sinir, stres çok. Böyle benzer durumlarda gözde bulunan kaslar stres, yorulma, aşırı yüklenme sonucu tamamen gevşeyemez ve gözlerde bulanıklık ortaya çıkar. Yani gözde normal şartlarda bir bozukluk yok iken, yani; göz normal iken stres, yorgunluk, aşırı yüklenme nedeniyle gözlerde miyop ortaya ç...

Çocuklarda Miyop

Çocuklarda miyop, gündelik yaşamda sıkça karşılaşılan bir göz kusurudur. Özellikle 5-18 yaş arasında oldukça fazla görülür. Miyop uzağı net olarak görememe durumudur. Basit olanlar düzeltilerek, görmenin tam olarak yapıldığı durumlardır. Ara miyopi de ise uygulanan tedaviyle gözün tamamen ya da tamamına yakın oranda düzeltilmesi sağlanı...

Yüksek Miyop

Yüksek Miyop, Miyop rahatsızlığı herkeste görülen bir göz rahatsızlığı sorunudur. Bu sorun kişinin uzağı görmesini zorlaştıran bir durum olup kişinin hayatını ister istemez olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bunun ile uzakta bulunan bir görüntü ya da yazının okunmasında yaşanan sıkıntılar yüksek miyop rahatsızlığı olarak karşımı...

Miyop Ameliyatı

Miyop Ameliyatı; Işınlarıngözün odak merkezinde değil retinanın önüne düştüğü bir kırılma kusuru olan miyop günümüzde kolaylıkla ameliyat edilebilmektedir. Birçok insan ameliyat kelimesini duyduğu için tedirgin olmakta ve risklerini merak etmektedir. Fakat miyop ameliyatları en kolay ve en başarılı ameliyatlar olarak değerlendirilebilir. Miy...

Bebeklerde Miyop

Bebeklerde Miyop, Gündelik hayatta sık sık karşılaşılan bir göz sorunudur. Özellikle 5-18 yaşları arasında oldukça fazla görülmektedir. Miyop gözlerin uzağı net olarak görememe haline denir. Basit olanlar miyop düzeltilerek, görme işleminin tam olarak yapıldığı durumlardır. Ara miyopi de ise uygulanacak tedaviyle gözün tamamen veya tamamına ...

Miyop Tedavisi

Miyop tedavisi yapılabilen bir göz rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık gözlerin yakını rahat görebildiği, uzağı net olarak göremediği bir durumdur. Latincede kısık göz anlamına gelen miyop, bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin uzağı görmek için gözlerini kısmasından dolayı bu isimle anılmıştır. Genellikle kalıtımsal bir rahatsızlıktır. 8-12 ya...

Miyop Hipermetrop

Miyop Hipermetrop; Göze düşen ışığın retinanın önüne ya da arkasına düşmesi ile sonuçlanan ve tıp literatüründe kırılma kusuru olarak geçen MiyopHipermetrop teknolojinin gelişmesi ile tedavisi başarılı olarak yapılabilen göz rahatsızlıklarıdır. Göz optik bir sistemdir. Bu sistem içerisinde ışığın kırılma açısından mercek kalınlığına k...

Miyop Göz Ameliyatı

Miyop Göz Ameliyatı, Miyop, gözün belli uzaklıktan sonraki cisimleri odaklıyamama rahatsızlığıdır. Nesnelerin yansıyan ışıkları tam olarak görme merkezinde değil daha önde odaklanmasıdır.Miyop Neden Olur?Miyobun temel nedeni gözün eksenlerinde meydana gelen uzunluk değişimleridir. Kornea v...

Göz Egzersizleri Miyop

Göz Egzersizleri Miyop, miyop rahatsızlığı çoğunlukla kişinin yakınında olan nesneleri net, ancak uzağındaki olan nesneleri ise buğulu olarak görmesi durumudur. Miyop rahatsızlığı kişide genetik olarak alınabildiği gibi, aynı zamanda görsel stresin neticesinde de meydana gelerek gelişebilmektedir. Miyop rahatsızlığının tedavisi için genellik...

Miyop Testi

Miyop Testi: Miyop testinden önce miyop nasıl bir hastalık olduğu ve görme organımız olan gözümüzde görülen bu rahatsızlığın neden meydana geldiğini açıklamak isterim. Miyop göz merceğinin esnekliğinin kaybetmesi veya göz küresinin normalden uzun ya da kısa olmasıdır. Miyop durumunda nesnelerin görüntüleri ağ tabakanın üzerine düşmek yerine ...

Hipermetropi

Hipermetropi, halk arasında yakını görememe olarak da bilinen bir tür göz hastalığıdır. Hipermetropide göze gelen ışınlar görme merkezinin arkasında toplanmaktadır. Bu nedenle de göz yakını net bir şekilde görememektedir. Hipermetropi doğuştan gelebilecek bir rahatsızlık olduğu gibi zaman içerisinde de ortaya çıkabilmektedir.

Miyop Belirtileri

Miyop belirtileri konusu görme duyu organı olan göz de meydana gelebilen bir rahatsızlığın habercisidir. Miyop belirtileri konusunda açıklamada bulunmadan önce bu rahatsızlığın ne demek olduğu hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekir. Miyopi adı verilen rahatsızlık gözün yakındaki cisimleri net görmesi ama uzaktaki cisimleri net o...

Astigmat Miyop

Astigma Miyop, Korneanın yumurta biçiminde olduğu gibi tam olarak yuvarlak olmadığı ve gözün belirli bir uzaklıktaki nesnelere odaklanması durumuna denir. Bu durum kalıtımsal olduğu gibi 6-7 yaş civarında olan çocuklarda da meydana gelme ihtimali olabilir. Çocuklar genellikle küçük yazıları okurlar ancak uzak bir şeyi görmek gerektiğinde ise...

Miyop Lazer Tedavisi

Miyop lazer tedavisi, Duyu organları, insanların çevreyle iletişimini sağlar. Beş duyu organından biri olan göz, insanların yaşamlarını kolaylaştıran ve çevre ile etkileşimini sağlayan en büyük unsurdur. Her insan da görme olayı aynı netlikte değildir. Genetik yapıdan ya da dış etmenlerden dolayı görme problemlerine sıklıkla rastlanmakt...

Miyop

Göz görme algısını sağlaması açısından çok önemli bir organ ve belki de hayati fonksiyon taşıyan organlardan sonra en önemli organ. Çevremizdeki her şeyi gözlerimizle görürüz. Dolayısıyla da gözün sağlığı ve önemi yadsınamaz. Gözlerimiz, tabi ki mükemmel bir şekilde yaratılmış. Öyle ki dış dünyadan algılanan görüntüler gözlerimizin içindeki retina ...

Miyop İçin Hangi Tedavi Uygun

Miyop tedavisinde, gözlük kullanma veya operasyon tercihlerinin neye göre yapılmalıdır? Düzeltilmemiş miyoplarda görme bozukluğu ileridir. Kişinin TV seyretmek, araçların plakalarını, işaret levhalarını okumak gibi günlük işlevlerini etkiler.Basit (Hafif) miyoplarda gözlükle mükemmel bir görme keskinliği elde edilir. Ancak gözlü...

Lazerle Miyop Tedavisi

Lazerle Miyop Tedavisi, Tedavi yönteminden önce miyop açıklamasını yapmak isterim. Tedavi edilebilen bir hastalık olan gözde miyop durumu, yani yakını görebilen fakat uzağı net görememe durumudur. Bu rahatsızlık miyop yani kısık göz olarak almıştır çünkü hastalığın görüldüğü kişiler uzağı görebilmek adına gözlerini kıstıkları için anlam...

 

Miyop Dereceleri
Miyop Bitkisel Tedavi
0.75 Miyop
Miyop Astigmat Nedir
Miyop Ne Demek
Miyop Göz Egzersizleri
Miyop Egzersizleri
Miyop Lens
Yalancı Miyop
Çocuklarda Miyop
Yüksek Miyop
Miyop Ameliyatı
Bebeklerde Miyop
Miyop Tedavisi
Miyop Hipermetrop
Miyop Göz Ameliyatı
Göz Egzersizleri Miyop
Miyop Testi
Hipermetropi
Astigmat Miyop
Miyop Belirtileri
Miyop Lazer Tedavisi
Miyop
Lazerle Miyop Tedavisi
Miyop İçin Hangi Tedavi Uygun
Popüler İçerik
Miyop Dereceleri
Miyop Dereceleri
Miyop Dereceleri, Miyop rahatsızlığı uzağı görememek ya da uzakta yer alan bir cisim ile yazıyı okuyamamak neticesinde meydana gelen bir göz rahatsız...
Miyop Bitkisel Tedavi
Miyop Bitkisel Tedavi
Miyop Bitkisel Tedavi, Miyop sık karşılaşılan bir göz bozukluğudur. Miyop olan hastalarda yakındaki objeleri iyi görebilirken uzaktaki objeleri görmek...
0.75 Miyop
0.75 Miyop
0,75 Miyop, Miyop sorunu göz ile ilgili bir rahatsızlık olup hayatımızın sonuna kadar sürebilen bir hastalıktır. Göz ile ilgili olarak ortaya çıkan b...
Miyop Astigmat Nedir
Miyop Astigmat Nedir
Miyop astigmat; korneanın yumurta şeklinde olduğu gibi olduğu, tam olarak yuvarlak olmadığı ve gözün belirli bir uzaklıktaki nesneleri odaklayamamas...
Miyop Ne Demek
Miyop Ne Demek
Miyop ne demek, miyop gözün olması gerekenden farklı bir yapıda olmasından dolayı oluşan bir göz kusurudur. Bu rahatsızlıkta bir gözün ön arka çapı kı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Miyop Dereceleri
Miyop Bitkisel Tedavi
0.75 Miyop
Miyop Astigmat Nedir
Miyop Ne Demek
Çocuklarda Miyop
Gözler Arasındaki Görme Farkı Miyop
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuklarda Miyop
Gözler Arasındaki Görme Farkı Miyop
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024